Ecem Akıncı Çocuk ve Ergen Psikolojisi
 
menu×

Çocuklarda Davranış ProblemleriÇocuklar içinde bulundukları yaşamsal sıkıntıları sözel olarak ifade etmekte zorlanırlar. Sözel olarak ifade edemedikleri bu sıkıntılarını ise davranışlarıyla ortaya koyarlar. Çoğu kez yaramaz ve zor olarak görülen bir çok çocuk aslında yaşadığı ruhsal sıkıntıları ortaya koyabilme çabası çerisindedir. Bu çaba süresince çocukların normal gelişim süreçlerinden farklı olarak bazı istenmeyen davranışlar ortaya koyabilirler. Çoğu zaman bu davranışlar daha önceki yaş dönemlerinde de görülmüş zamanla ortadan kaybolmuş  görüldükleri dönem için gelişimsel olarak normal sayılan davranış örüntüleridir. Bu davranışların normal gelişim süresinin ardından ya da daha sonraki senelerde de ortaya çıkması durumunda davranış problemleriyle karşı karşıya olunduğundan söz edilebilir. 

Bir davranışın problem oluşturup oluşturmadığının ayrımına o davranışın çocuğun yaşına uygun olup olmaması, ne yoğunlukta görüldüğü ve ne süreyle devam ettiğine bakılarak karar verilebilir. Çocukların içinde bulunduğu gelişim dönemi açısından uygun olmayan davranışların (tırnak yeme, alt ıslatma, parmak emme, kaka kaçırma vb) altında organik sebepler olabileceği gibi, psikolojik birçok etmende olabileceği araştırmalar tarafından ortaya konmaktadır.

  Bu çerçevede, ebeveynlerin hangi davranışların çocukların hangi gelişim dönemleri için uygun olup olmadığını bilmesi ve araştırması, ne zaman sorunla karşı karşıya olduklarını anlamaları için son derece önem taşımaktadır.


Kaynaklar:
  • Özbey, S. (2010).Okul öncesi çocuklarda uyum ve davranış problemleriyle başa çıkmada ailenin rolü. Sosyal Politika ÇalışmalarıDergisi21(21).
  •  Öz, İ. (2017). Çocukta Uyum ve Davranış Bozuklukları. Martı.
  • Yavuzer, H. (1988). Çocuk psikolojisi. Remzi.


Bülten yazılarını aşağıdaki linkleri tıklayarak okuyabilirsiniz.

×