Ecem Akıncı Çocuk ve Ergen Psikolojisi
 
menu×

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirme ve Test Uygulamaları• Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV)

Çocuklarda zihinsel değerlendirme psikolojik değerlendirmelerin en önemli alanlarından biridir. Wechsler Çocuklar için Zeka ölçeği de 6-16 yaş arasındaki çocukların zeka becerilerinin ve bilişsel süreçlerinin değerlendirmesinin yapılabilmesi için geliştirilmiş, standardizasyon, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış son derece hassas bir ölçüm aracıdır. 1.5-2 saat arasında sürebilen uygulama süreci ve ardından gelen değerlendirme süreci yalnızca testin uygulama yetkinliğini Türk Psikologlar Derneğinden almış uzmanlar tarafından yapılabilmektedir.

• Cognitive Assessment System (CAS)


• Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Erken çocukluk döneminde(0-6 yaş) çocukların gelişimsel takiplerini yapmak büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla kullanılan testler, gelişimsel olarak gecikmesi olan veya risk altında olan çocukların tespitini kolaylaştırdığı gibi erken müdahale olanaklarının da önünü açmaktadır. Ankara Gelişim Tarama Envanteri de, 0-6 yaş arasındaki çocuklar için geliştirilmiş ebeveynlerin bildirimlerine dayanan en kullanışlı envanterlerden biridir. Bu envanter sayesinde çocukların, genel gelişim, dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri /öz bakım alanlarındaki gelişimlerinin takibi yapılabilmektedir.


• Peabody Resim Kelime Testi

Peabody Resim Kelime Testi 2-12 yaş arasındaki çocukların alıcı dil gelişimi ve kelime bilgisinin belirlenmesinde kullanılan, çocuklara bireysel olarak uygulanan bir dil gelişim testidir. Testte bulunan resimlerle kelime gelişimi saptamasının yapılması amaçlanmaktadır.


• Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Bender Gestalt Motor Algı Testi 5 -11 yaş arasındaki çocukların görsel motor koordinasyonlarını, görsel algılarını ve görsel motor integrasyonlarını ölçmek amacıyla kullanılan bir testtir. Çocuklara bireysel olarak uygulanan bu testte, çocuklara verilen 9 görselin ayrı ayrı kopyalanması istenmektedir. Bender Gestalt Motor Algı Testi görsel motor beceriler hakkında bilgi vermekle birlikte, zihinsel gerilik, beyin hasarları,  görme bozuklukları ve bazı psikolojik rahatsızlıklar hakkında ip uçları vermektedir.• Resim Çizme Testleri

Resim çizme testlerinin temel amacı klinik görüşmelere destekleyici bilgiler sağlamaktır. Bu projektif testler, çocukların dış dünyayı algılayışları ve kendi iç dünyaları hakkında çok önemli bilgiler edinilmesini sağlar. Testler, çocukların psikolojik durumları hakkında bilgiler verdiği gibi çizim becerileri göz önüne alınarak gelişim düzeyleri hakkında da ip uçları verir. Çizim yeteneği gelişmiş çocuklardan başlayarak her yaş grubu çocuk ve gence için uygulanabilir.

Yaygın olarak kullanılan çizim testleri şunlardır: 

• Bir İnsan Çiz Testi
• Aile Çiz Testi
• Hareketli Aile Çizim Testi
• Hayvan Ailesi Çizim Testi


• Bier Cümle Tamamlama Testi

Bier Cümle Tamamlama Testi çocukların ve gençlerin duygu, düşünce, davranış ve sorun alana yönelik algılarını anlamaya yönelik uygulanan yarı yapılandırılmış bir testtir. Bir takım eksik cümlelerin tamamlanmasına dayanan bu test, uygulanabilirliği kolay olduğu için klinik görüşmelerde yaygın şekilde kullanılan bir envanterdir. 8-18 yaş arasında tüm çocuk ve gençlere uygulanabilir.


• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi


Metropolitan Okul Olgunluğu Testi çocukların okula, okulun gerektirdiği 
kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığı konusunu değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. Okula başlayacak ya da başlaması düşünülen çocuklara uygulanabilen bu test, kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi alt alan becerilerinin detaylı değerlendirilmesinin yapılmasını sağlar.• Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

16 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilen Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, bireylerin kişilik özellikleri hakkında detaylı bilgi edinebilmek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. 566 maddeden oluşan MMPI bireylerin kişilik özelliklerini objektif olarak ortaya koyabildiği gibi olası psikolojik problemler ve belirtileri ile de ilgili fikir verebilmektedir.


• Duygu ve Davranış Değerlendirme Ölçekleri

Çocuklar için Depresyon Ölçeği:

Çocuklar için Depresyon Ölçeği çocuklarda görülen depresyon belirtilerinin seviyesini belirlemek amacıyla kullanılan bir envanterdir. 9-13 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ve çocukların bireysel cevaplarına dayanan bu ölçek klinik görüşmelerde destekleyici amaçla kullanılmaktadır.

Çocuklar için Kaygı Ölçeği:

Çocuklar için Kaygı Ölçeği çocuklarda görülen anlık ve genel kaygı belirtilerinin seviyesini belirlemek amacıyla kullanılan bir envanterdir. 9-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ve çocukların bireysel cevaplarına dayanan bu ölçek klinik görüşmelerde destekleyici amaçla kullanılmaktadır.

Conners Anne/Baba/Öğretmen Davranış Derecelendirme Ölçeği:

Klinik görüşmeler sırasında çocuk ve gençlerden bilgi edinmek dışında, çocuğu en çok tanıyan kişilerden yani ebeveynleri ve öğretmenlerinden de bilgi almak gereklidir. Ebeveynler ve öğretmenler çocuğun ve gencin için de yaşadığı aile dinamikleri, akademik ve sosyal becerileri hakkında kapsamlı şekilde bilgi edinmemizi sağlar. Bu amaçla kullanılan Conners Derecelendirme Ölçeği anne, baba ve öğretmenin ayrı ayrı cevaplaması gereken, davranım sorunları, hiperaktivite, öğrenme sorunları, kaygı ve psikosomatik sorunlar gibi alanların değerlendirildiği bir ölçektir.

×